Haugesund Today on 
www.haugalandet.net
with fresh pictures and 
mixed norwegian-english information from Haugalandet in Rogaland on the entrance to the fjords of Norway

Norwegian
Web dictionary

Om HT
About this site

Tidligere utgaver
Previous  issues 

Gjestebok
Guest book

Norway Time
just now!

Kunstauksjonen
Tellnes Art auction

Ruteinfo
Time tables

Værmelding
Weather forecast

Internett søk
search
Kvasir (Norsk)
Altavista
Excite
Hotbot
Lycos
Infoseek
Yahoo
 
 

Distributed by:
Utgis av: 
FJORDWAY ANS
Karmsundsgaten 77
Postboks 2098, N5504 Haugesund
Telefon: 905 69589  Telefax: 52 72 45 08
Webmaster
(c) Eirik Hustvedt

and

Spindelveven as

Haugesund EDB-Consult
 

No. 608  Lør/Sat Jan 8, 2000
Avaldsnes kirke lørdag kl 13
(Sat at 1P)

Avaldsnes - Norge's vugge. Avaldsnes - Norges tusenårsted? Stedet ligger der i hvert fall, på Norges tettest befolkede øy, men allikevel åpent og innbydende.  Og her blir det nok ikke utbygget med det første. 

Man regner faktisk med at det allerede var en kirke på Avaldsnes i 1024, da kong Olav Haraldson var til messe her. Den nåværende steinkirken ble bygget av kong Håkon Håkonson i perioden 1248 til 1263, og har detaljer som viser klar sammenheng med samtidige kirkebygg i Bergen. (Syd østre vegg)

Kirken forfalt etter reformasjonen, men futen i Ryfylke, Holger Bagge, reparerte koret i 1560. Derfor finner vi hans og hans hustru's Christine Lavransdotters initialer på korgavlen. Kirkeskipet ble stående som ruin, men ca 1630 ble det bygget et treskip innenfor de delvis sammenraste murveggene. I 1725 - etter at kirken kom i privat eie, fortsatte imidlertid forfallet.

Menigheten tok over kirken i 1830, og de iverksatte store reparasjoner i 1839. I 1922 ble verket fullført ved gjenoppbygging  av det store tårnet i vest. Dette brakte kirken tilbake til sin opprinnelige prakt.
 

English:
Avaldsnes - the craddle of Norway. Avaldsnes - the millennium place of Norway? Avaldsnes is situated on the most dense populated island of Norway, but the old kings estate and church countryside is open and attractiv. And it will stay this way in the future.

Historians belive there was a wooden church already in 1024, when king Olav Haraldson attended service here.  The stone church of today was built by king Håkon Håkonson in the period 1248 to 1263, and has details connecting it to contemporary churches in Bergen. (South east wall)

After the reformation, the church was in decay, but the bailiff of Ryfylke repaired the choir (eastern part of the church ) in 1560. Thats why his and his wife Christin Lavransdatter's initials are one the choir wall (towards east). In 1725 the church was taken over by private owners, and the decay was extensive in this period.

But, after the local congregation became the owners in the 1830's, it was totally renovated in 1839. And - in 1922 , the original, large tower in west was rebuilt. Finally, the church was back in its original shape.
 

Avaldsnes kirke, slik den fremstår i dag (tatt 6/1-2000)
Avaldsnes church of today 

Vindskjevt tre på Avaldsnes
Wind formed tree on Avaldsnes

Fredagens utgave om Tusenårstedet (endret!)
The Friday issue about the Millenniumplace has been changedWeather
Jan 08: Until 1P: Overcast,  southern wind, high tide, no rain so far today
Jan 07: Dark, overcast, raining more or less all day. Strong breeze from south.
Jan 06: Changing from light clouds to heavy showers with strong breeze.
Jan 05: Overcast, south westerly breeze
Jan 04: Fine day, but - we had some very light showers mid day. 
Jan 03: Rain in the morning, fine mid day, rain and strong wind in evening.
Jan 02: It has started blowing again. Strong westerly breeze. Storm tomorrow?
Jan 01: Started out beautiful, more clouds during the afternoon. Rain in evening.
Dec 31: Lighty wind, low clouds, almost foggy. Midnight: Very wet rain !
Dec 28-31: Wet, some freezing road surfaces
Dec 27: Dark clouds, heavy showers, wind
Dec 26: Overcast, showers, wind
Dec 25: Rough southern wind and showers in the morning
Dec 24: Christmas eve: Overcast, wind, some showers. Best to stay indoor.
Dec 22: Wednesday: Strong breeze, showers, mild. No more snow.
Dec 21: Tuesday: Wind, some rain, mild. Still much ice on some roads
Dec 20: Monday: Rain all day. Extremely wet and slippery roads with ice
Dec 19: Sunday: Fine before noon, wet, heavy snowfall after noon.
Dec 18: Overcast, hail before noon, heavy snowfall and wind after 3P
Dec 17: Overcast, some rain, hard storm, very rough. 
Dec 16: Overcast, grey, rain
Dec 15: Fine day, but overcast in the afternoon
Dec 14: Beautiful, cold and clear winter day
Dec 13: Overcast, more before noon. Clear sky at 6PM
Dec 12: Fine before noon (-4C), some snow 12A-2P, later overcast
Dec 11: Fine day, blue sky, cold
Dec 10: Overcast, some rain
Dec 09: Heavy clouds, heavy showers. It is wet now!
Dec 08: Changing, rain most of the day
Dec 07: Changing, mostly overcast, one hail shower, some rain.
Dec 06: Rain and low, dark clouds. Evening temp: 9C (Sunday -4)
 

Weather forecast

(Todays picture are shot: app 3.30P)


 
Do you know someone
in Norway or Haugalandet? 
Do you want to come here?
Do you search for relatives?

Send a greeting to the
HT guestbook


 
Copyright:
Sidene og bildene er beskyttet av lovverket om opphavsrett, men private utskrifter og bruk tillates. De fleste bildene kan bestilles i bedre kvalitet, også som forstørrelser.

English:
These pages and pictures are copyrighted, but we allow private printouts and personal use. All pictures are available in higher quality, and can be ordered from:   Eirik Hustvedt.


 
 Return to
the Home page

 

(c) Haugalandet.net  utgis av Fjordway ANS v. Eirik Hustvedt
Sidene har som målsetning å gi ferske inntrykk fra Haugesund og distriktene. Bildene er tatt digitalt samme dag som de blir publisert   Oppdatering skjer normalt på ettermiddag eller kveld, norsk tid.  Ingen garanti for daglige oppdateringer.