Sponsors are welcomed

 

[ haugalandet.net ] [ artikkeloversikt ] [ om dette nettstedet ]

 Nye tider - "nytt" nettsted

Skrevet i 2004:  Velkommen til en prøveutgave av neste generasjons nettprodukt fra utgiveren av Haugesund-Today / Haugalandet.net. Siden Januar 1998 har jeg utgitt lokalfokuserende og ferske glimt hjemmefra. Nærmest navlebeskuende har de nok vært, bildene jeg har tatt i forbifarten. Bilder av kjente,  kjære motiv i lokalmiljøet har vært hovedinnholdet.

Fiskerne, seilskuten og havet i vest - viktige elementer for at byen vår ble til.

En av dere spurte meg nylig: "Hva er egentlig filosofien med dette nettstedet?". Jeg må medgi at så langt har det vel vært litt tilfeldig, kanskje litt planløst, det hele. Selv har jeg vært godt fornøyd hvis jeg kunne presentere noen pene bilder av mer eller mindre kjente motiver fra Haugesund, Karmsundet og Haugalandet forøvrig.  Slik er det her hjemme akkurat i dag!  Dette er "ferske glimt hjemmefra" !

En periode skildret de enkelte utgavene viet gjerne en nyhet eller en hendelse, men så utviklet andre netttilbud seg på en slik måte at de dekker dette behovet bedre. Nå gir Internet deg mulighet til å sitte hvor som helst i verden og følge lokalradio og lokal-TV, eller lese våre lokale aviser mens de ennå er ferske. På nettet!  

Jeg har imidlertid merket meg er at når du søker du på faktainformasjon, byhistorie eller andre emner om Haugesund, så utgjør mine sider en betydelig del av svarene du får. Det meste jeg har utgitt er imidlertid for kortfattet og "overfladisk" til å utdype emnet de behandler. Derfor ønsker jeg nå å endre profil og åpne for det som kan bli fremtidens oppslagsverk om Haugesund og regionen her ved Karmsundet - på Internet. Rom ble ikke bygget på en dag. Det blir heller ikke dette produktet. Men med tiden kan noen hundre eller tusen artikler, kommentarer, fotoserier og annen informasjon kunne samles her og gjøre det lettere å finne det du søker - når du trenger det.  

Invitasjon til å bidra

Jeg har et stort digitalt bildearkiv og tar stadig nye bilder. Jeg er opptatt av hva som skjer rundt oss, og har hatt byens historie og utvikling som interessefelt siden jeg var guttunge. Også mange andre har det slik som meg. De sitter på kunnskap og materiell som kan være av almen interesse. Derfor inviteres nå alle som har noe å bidra med til å sende inn artikler, bilder eller informasjon som kan benyttes som byggesten i dette nye nettbilblioteket (det vil etterhvert fremstå som nytt) som om noen år skal gi oss gode svar når vi søker noe om Haugesund.

Hva skal vi lage artikler om? Jeg føler at vi skal ta utgangspunkt i faktainformasjon, men kan selvsagt og filosofere litt innimellom. Det kan være dagsaktuelle emner, historisk informasjon, et spennende prosjekt som en lokal bedrift har stått for, eller en person som har gjort seg bemerket. Eller - og ikke minst - det kan være informasjon om produkter og bedrifter fra Haugesund og haugalandet. Det spesielle blir at hvis vi samler og kategoriserer alle disse artiklene under en felles profil og greier å holde ut, så vil det etterhvert bli hundrevis og kanskje tusenvis av dem. Summen blir som et søkbart leksikon for fremtiden.

Etterhvert vil vi kategorisere innleggene og lage en index og et eget søkesystem. Tiden vil vise hva vi får og hvordan dette skal gjøres. Layout og tekniske løsninger vil utvikle seg. Dagens prøveutgaver er laget slik at det skal være enkelt å plukke informasjonen ut og over i noe annet - hvis det blir nødvendig. En ting er sikkert: Der skal ikke være noen forstyrrende, link- og bannerfyllt venstremarg. Sidene skal la seg skrive ut uten at selve artikkelen blir beskåret. De skal kunne være faktablad som du kan benytte som fremtidens bibliotek.

Sponsorbehov

Holder vi ut? Det tror jeg, men . . . .   Haugesund Today og haugalandet.net har totalt gitt ut ca 1500 utgaver i løpet av 6 år. Håpet er at vi kan gjøre dette på en alment populær og interessant måte, slik at mange besøker magasinet vårt fast. Dermed vil det å være sponsor kunne gi uttelling. Og sponsorer, det må vi ha - på en eller annen måte!

En gang i uken (eller flere ? )

Planen fremover er å utgi minimum en artikkel i uken. Jeg har allerede hatt kontakt med andre som skal bidra, f.eks om krigen i Haugesund og om Haugesunds historie mm. Dette vil i en viss grad erstatte Haugalandet Net's type utgaver, men dette skal utvikles til å bli en regionsportal hvor det gamle stoffet blir liggende tilgjengelig, i hvert fall inntil videre. En del av utgavene vil imidlertid bli omarbeidet og tilpasset det nye formatet.

Utskriftsvennlig

De nye sidene er laget utskriftsvennlige slik at selve artiklene og reportasjene skal komme pyntelig og greit ut på stående A4-ark. Menyfeltet til høyre kan imidlertid bli beskåret under utskrift, avhengig av skriver og skrifttyper.

Ønsker du å bidra?

Ta kontakt, fortrinnsvis på mail, enten du har et emne du vil bidra om, eller sitter på løse millioner og vil bli sponsor.

Email: eirik@hustvedt.net
Fax..:  52 72 45 08
Tel...:  905 69 589

 

Utgis av Haugalandet Net v. Eirik Hustvedt 2003